BATUKETAK ETA KENKETAK BURURAKOEKIN
BATUKETAK ETA KENKETAK(KONTUAN HARTU BURURAKOAK)
+
6
3  5
1
2
7
2
+
4  5
2  8
-
3
4  5
2
1
15
6
9
kenkizuna
kentzailea
KENKETAK
-
3  8
6  0
+
Ebatzi
3
2
9
7
-
7
1
4
6
+
1
7
3
8
+
Aurrera
3
2
9
7
4
6
-
7
1
4
5
3
3
-
3
1
8
2
7
3
Ea orain buruketekin..
  Jonek 16 gainazal ditu eta 7 gehiago erosi ditu. Zenbatekin geratuko da?
+
bururakoa
gainazal
gainazal
gainazal
Beste buruketa bat
eragiketen ikurra

Autobus batean 38 bidaiari doaz eta 19 jaisten dira. Zenbat bidaiari geratzen dira autobusean??
bidaiariak
erreserbak
bidaiariak
bidaiariak
2
3
18
8
bidaiariak
erreserbak
Pentsatu....
eragiketen 
ikurra

Poltsa batean 87 kanika daude eta 48 saltzen dira.Zenbat kanika geratzen dira poltsan??
kanikak
kanikak
kanikak
17
7
eragiketa
Iñakik 780€ balio duen jostailu bat erosten du eta 149€ ko koaderno bat ere bai. Zenbat euro gastatu ditu totalean Iñakik?
koadernoa
jostailua
kontuz 
burukoagaz
Goazen erostera..
234€
567€
¿Zenbat balio 
dute biek batera?
+
eskuargia
hartza
Berriro erosi behar...
Zenbat gehiago balio dute sagarrak?
1 kilo laranja 235€
1kilo sagarra 470€
+ ó -
amaitu da....
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika gunea.