Euskera 4. UD1. Birpasoa
 • 1. Zer da zeinu hizkuntza?
A) Keinuak eta eskuak erabiltzen dituen komunikazio-sistema.
B) Erliebe puntuak dituen alfabetoa.
C) Marratxoak eta puntuak konbinatzen dituen alfabetoa.
 • 2. Zer da braillea?
A) Erliebe puntuak dituen alfabetoa.
B) Marratxoak eta puntuak konbinatzen dituen alfabetoa.
C) Keinuak eta eskuak erabiltzen dituen komunikazio-sistema.
 • 3. Zer da morsea?
A) Marratxoak eta puntuak konbinatzen dituen alfabetoa.
B) Keinuak eta eskuak erabiltzen dituen komunikazio-sistema.
C) Erliebe puntuak dituen alfabetoa.
 • 4. Aukeratu bi silaba dituen hitza
A) gai
B) hodei
C) urmael
 • 5. Aukeratu diptongoa duen hitza
A) saltxitxa
B) ahul
C) mehe
D) arrain
 • 6. Aukeratu diptongoa duen hitza
A) txakur
B) dinosauro
C) lehor
D) zaldi
 • 7. Zer da komunikazioa?
A) Gauzak trukatzea da.
B) Dirua trukatzea da
C) Informazioa trukatzea da
 • 8. Zeintzuk dira komunikazioaren elementuak?
A) Igorlea, hartzailea eta mezua
B) Igorlea, hartzailea eta maisua
C) Igorlea eta hartzailea.
 • 9. Arbitroak jokalari bati txartel gorria atera dio. Nor da igorlea?
A) Jokalaria
B) txartel gorria
C) Arbitroa
D) Ikusleak
 • 10. Lagun bat telefonoz deitu duzu. Nor da hartzailea?
A) Zure laguna
B) telefonoa
C) zuk zeu
 • 11. Nolakoa izan daiteke komunikazioa?
A) Hitzezkoa eta hitzik gabekoa
B) Keinuak eta irudiak
C) Ahozkoa eta idatzizkoa.
 • 12. Nolakoa izan daiteke hitzezko komunikazioa?
A) Ahozkoa eta irudiak
B) Ahozkoa edo idatzizkoa
C) Ahozkoa eta eta keinuak
 • 13. Nolakoa izan daiteke hitzik gabeko komunikazioa
A) Irudiak eta keinuak
B) Soilik irudiak
C) Idatzizkoa
 • 14. Ondoko adibideetatik zein ez da hitzezko komunikazioa?
A) Egunkaria irakurtzea
B) Elkarrizketa
C) Hitzaldia entzutea
D) Ume baten negarra
 • 15. Zer esan nahi du ondoko seinaleak?
A) Debekatuta umeak
B) Kontuz umeak
 • 16. Zer esan nahi du ondoko seinaleak?
A) Debekatuta gasolindegia
B) Gasolindegi bat dago
C) Kontuz gasolindegiarekin
 • 17. Zer esan nahi du ondoko seinaleak?
A) Kontuz, txirringak
B) Bebekatutak txirringak
C) Txirringentzako bidea
 • 18. Nola agurtzen da txineraz?
A) Kai xo!
B) Doka!
C) Aloha!
D) Ni hao!
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematikaren praktika erraza egiten den tokia.