Zatiki baliokideen bila
__1. 1/2A. 3/2
__2. 2/3B. 16/24
__3. 3/7C. 6/12
__4. 4/3D. 8/9
__5. 4/5E. 8/10
__6. 12/8F. 21/49
__7. 20/18G. 8/6
__8. 30/25H. 6/5
__9. 42/35I. 6/5
__10. 64/72J. 40/36
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika eta gai askotako ariketak egiten diren tokia.