Unitate eta zatikien arteko eragiketak I
1 + 
2
1
=
1 + 
2
3
=
3
+     =
2
1
2 -      =
1
2
2-     =
5
2
3
4
+ 2 =
3
5
+ 4 =
2
4
+ 3 =
7
6
- 1 =
8
3
- 2 =
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika eta gai askotako ariketak egiten diren tokia.