Lotu batuketak eta kenketak osoak
__1. - 1 - 2 - 3 - 4A. 5
__2. - 1 - 9 + 2 - 1B. - 10
__3. - 2 - 1 + 4 - 3C. - 2
__4. - 3 + 2 - 4 - 6D. - 6
__5. 1 + 3 + 5E. 6
__6. 1 - 3 - 5F. - 9
__7. 2 - 3 + 5 + 1G. - 7
__8. 2 - 7 + 5 + 3 - 1H. 9
__9. 3 - 7 + 3 - 5I. - 11
__10. 7 - 6 + 5J. 2
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika gunea.