2.mailako ekuazioak.
Ezezagun bakarreko 2.mailako ekuazioak:

ax2+bx+c=0
(a≠0)
Sailkatu hurrengo ekuazioak, idatziz "osoak" edo "ez-osoak " diren.
3x2+5x=0  es
-2x2 =0    es
-x2-6x+15=0   es
2x2-124=0   es
Hurrengo hau 2.mailako ekuazioak ebazteko formula da:
a=
soluzioak haek dira:
(idatzi x1 txikiena )
 -2x2+5x+12=0 ekuazioan:
b=
x2=
x1=
c=
-5x2+245=0
x2-x+6=0
4x2+5x=0
3x2-6=0
Bete ezazu hurrengo taula:
a
3
b
0
-6
c
EZ-OSOAK:
faktorizatu:
x.(ax+b)=0 orduan                               x.(2x+7)=0
x=0                                            x=0
edo                                              
ax+b=0                                    2x+7=0
hortik
x1=0  eta x2=-b/a             x1=0  eta   x2=-7/2

ax2+bx=0                           2x2+7x=0
ax2+c=0                             3x2-48=0

ax2=-c                                 3x2=48
x2=-c/a                                  x2=48/3=16
x=±√(-c/a)                             x2=±√16

x1=√(-c/a)                               x1=4
x2=-√(-c/a)                              x2=-4
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika gunea.