Polinomioak.Eragiketak1
  • 1. Sinplifikatu; 2x(x-3)+3(x2-x+2)
A) 5x2-3x+6
B) 5x2-3x+2
C) 5x2-9x+2
D) 5x2-9x+6
E) 5x2-4x+2
  • 2. Sinplifikatu; x(x2+3)-2x2(x-2)
A) -x3-2x2+3x-2
B) x3-2x2+3x-2
C) -3x3+4x2+3x
D) -x3+4x2+3x
E) -x3-4x2+3x
  • 3. Sinplifikatu; (2x-1)(3x2-4x+5)
A) 2x3-7x2+6x-5
B) 6x3-11x2+14x-5
C) 2x3-11x2+14x-5
D) 6x3-5x2+6x-5
E) 6x3-11x2+6x-5
  • 4. Sinplifikatu; (x2+3x-1)(3x2-5)
A) 3x4-9x3-2x2+15x-5
B) 3x4+9x3-2x2+15x+5
C) 3x4+9x3-2x2+15x-5
D) 3x4+9x3-2x2-15x-5
E) 3x4+9x3-8x2-15x+5
  • 5. Sinplifikatu; (x-1)(x+2)
A) 3x2-2
B) x2+x+2
C) x2+x-2
D) x2-2
E) x2-3x-2
  • 6. Sinplifikatu; (2x+1)(2x-1)
A) 2x2+4x-1
B) 2x2-1
C) x2+4x-1
D) 4x2-4x-1
E) 4x2-1
  • 7. Faktorizatu; 3x2-3x+3
A) 3x(x2+1)
B) 3(x2-x+1)
C) 3(x2-x+3)
D) 3x(x+1)
E) 3(x2-x)
  • 8. Faktorizatu; 2x3-6x2+4x
A) 2x(x2-x+2)
B) 2x(x2-3x+2)
C) 2x(x2+2)
D) 2x(x2-6x+2)
E) 2x(x2-3x+2x)
  • 9. Faktorizatu; 12x4-4x3-2x2
A) 2x2(6x2-2x-1)
B) 12x2(x2-4x-2)
C) 2x2(6x2-x)
D) x2(12x2-4x-1)
E) 2x2(6x2-x-2)
  • 10. Faktorizatu; 12x4y2-3x2y2-9x2y
A) 3xy(4x3y-y-3)
B) 3x2y(4x2y-y-3)
C) 2x2y(6x2-y-7)
D) 3x2y(4x2-xy-3)
E) 3x2y2(4x2-y-3)
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika eta gai askotako ariketak egiten diren tokia.