Zenbaki osoak II (errepasoa)

 (emaitza positiboa bada ez jarri + ikurra):

Errepasa ditzagun zenbaki osoak

2 - 3 =

-4 + 6 =
- 5 - 3 =
6 - 2 =
- 5 -1 =
- 3 - 2 =
6 + 6 =
- 6 + 2 =
5 - 4 =

Lehenengo positiboak batu elkar eta gero, negatiboak

ondoren, geldituko zaizkizun positibo eta negatibo

bakarra izango dituzu.


3 - 5 + 4 - 1 =
5 - 4 - 6 + 8 =
- 2 + 4 - 6 -5 +2 =

+

+
+
-

-

-
=
=
=

Urpekari bat itsaspeko 100m-an dabil eta hegazki-

na ostera 6500 m-ra.Zein da bien arteko distantzia?

metro

 Alex Txikonen dio gaur - 15º izan dela tenperatura

Oinarrizko Kanpamenduan Arratian ostera, 14º ditugu.

Zenbat graduko diferentzia dugu?


gradu
( - 100) :
75 :  (- 15 ) =
: 4 = - 10
: ( - 12 ) = 6
= - 25
 ( - 72 ) * 2 =
 ( - 200 ) *
18 *  ( - 6 ) =
Hutsuneak bete:
*  25 = - 100
= 1000
GOGORA EZAZU ORDENA !
[ ( - 3 ) - ( - 2) ] * ( - 8 ) + ( - 9 ) * ( - 2 ) =
 [ ( -8 ) + ( - 7 ) ] : 5 =
[ 14 - ( - 4 ) ] : ( - 9 ) =
+
 =
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematikaren praktika erraza egiten den tokia.