ZENBAKIEN PIRAMIDEA 2
Piramide honetan zenbaki bakoitza bere
azpikoen batura da
.

40
160
50
280
40
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika gunea.