F. Trigonometrikoen aldakuntzak
         FuntzioTrigonometrikoen      aldakuntzak 
(@alaznez)
Grafika urdina
sinua
?
da.
kosinu
?
funtzioa da. Bestea, horia,
Zein da sinu eta kosinuaren periodoa radianetan?
∏/2 rad
2∏ rad
∏ rad
y=3+cosx Horia
y=cosx urdina
y=sin(x-3) berdea
Aukeratu esaldi zuzenak:
y=sinx-3 berdea
y=cos3x Horia
y=sinx urdina
Horia: 
Berdea:
Urdina
0.5 sinx
?
3sinx
?
  sinx  
?
funtzioa da
funtzioa da
funtzioa da
.
F(x)=ksinx
periodoa
ibilbidea edo anplitudea

              motako funtzioetan 
zer aldatzen da ?
horia
berdea
urdina
sin3x
?
0.5Sin[x/2]
?
F(x)=sinKx motako aldakuntzak
Sin[x]
?
F(x)=sinkx edo f(x)=coskxmotatako funtzioetan, zer da aldatzen dena?
periodoa 
(uhinaren maiztasuna)
ibilbidea 
(uhinaren anplitudea)
Lotu grafika bakoitza bere funtzioarekin.
y=|cosx|
?
y=|sinx|
?
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika praktikatzen den tokia.