ZENBAKI HAMARTARRAK (2.maila)
Hamartarrok zatiki bihurtu
45,6 =
2,12=
2,349=
1,9982=
Idatzi zatiki bakoitzari dagokion hamartarra
983
5623
10
1000
12
100
=
=
=
223
10000
3456
23
100
1000
=
=
=
Zenbaki honen hurbilketak egitzazu, biribiltzea erabiliz
3 6 8 2 , 9 2 7
Ordena itzazu zenbakiok beherako ordenean
77,7
7,0707
7,7
7,07
7,77
7,077
Buruz egin
23,4 · 1000=
3,89·0,0001=
5,8·100=
4,9 · 0,1=
89,234 : 100 =
9,45 : 10 =
3,45 : 0,01=
334,2 : 0,001=
Idatzi zatiki bakoitzari dagokion hamartarra
45,6 =
2,12=
2,349=
1,9982=
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika praktikatzen den tokia.