Garatu-Faktorizatu
__1. (2x-3)(2x+3)A. (x+3)2
__2. (x-2)2B. x2-4x+4
__3. 2x(x-1)2C. 2x3-4x2+2x
__4. 2x3+20x2+50xD. (5x-4)(5x+4)
__5. 3x3-18x+27xE. (4x+1)2
__6. 16x4+8x2+1F. 2x(x+5)2
__7. 25x2-16G. (x2-3)2
__8. x2(1-3x2)(1+3x2)H. 3x(x-3)2
__9. x2+6x+9I. 4x2-9
__10. x4-6x2+9J. x2-9x6
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika eta gai askotako ariketak egiten diren tokia.