Arrazionalak eta Ehunekoak errepasatuz
ZERI BURUZ ARI GARA?
Bata baino txikiagoa den zatikia da
Erdia baino handiagoa da
Sinplifikagarria da
Izendatzailea 6 da
Zenbaki nahasia da.
Zati osoa ,zifra bateko zenbaki lehen
 handiena da.
Zati hamartarraren zatikiaren
izendatzailea
4 da.
Zati hamartarra,erdia baino handiagoa
 da.


Zenbaki hamartarra da.
Zati osoak zifra bakarra du;hamartarrak,
berriz,
bi zifra ditu
Bat baino handiagoa da baina 1 ¾ baino
 txikiagoa

Hamarrenen zifra 6 da
Zati hamartarra 0.68 baino handiagoa da
Unitatearen erditik osotik baino gertuago
 dagoen
zatikia da.
Erdia baino handiagoa da.
Izendatzailea 8 da.
Zenbaki hamartarra da
Zati osoak zifra bakarra du;hamartarrak,
 berriz, bi.

Zati osoa biaren eta hiruaren mkt da.
Zati hamartarra ¾ zatikiaren baliokide
hamartarra da


Zenbat da erdiaren herena?
24 / 28 zatikiaren baliokide sinplifikaezinaren
zenbatzailea?
Zein da 0.3 zenbakiaren zatiki baliokide
sinplifikaezinaren izendatzailea?
Zein da 0.8 zenbakiaren zatiki baliokidea?
Zenbaki nahasia da. Osoa, biaren, bera kontuan
hartu gabe, lehen multiploa da.

Zati hamartarraren zatikiaren zenbatzailea
 5 da.

Zati hamartarra, erdia baino handiagoa da
Osotu  hutsuneetan falta dena
•250 + % 10
• 500 % 40
•300 + % 50
+ % 40
% 20
+ % 25
% 20
* 0,1
+ % 10
*
3/5→
+2.5→
+ 101
Zer ehuneko da 25, 250ekiko?
Zer ehuneko da 150, 250ekiko?
Zer ehuneko da 12, 48ekiko?
Zenbaki nahasia da
Zati osoa ( bata alde batera utzita) 8aren
 zatitzaile
rik txikiena da.
Zati hamartarraren zenbatzailea 2 da
Zati hamartarraren balioa 0.4 da.
ZERI BURUZ ARI GARA?
Zein da ehun baino txikiagoa den
 biaren berredurarik handiena?

Zenbat da hiruaren bosgarren berredura?
Zenbat da laurogeita baten erro koadroaren
 laukoitza?
Zenbat da hamar milaren erro koadroa?
Zenbat da seiehun eta hogeita bosten erro
 koadroaren laukoitza?
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika praktikatzen den tokia.