4_Funtzioak sarrera
 • 1. y=-3x
A) Alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioa da
B) Ez da funtzioa
C) Propostzionaltasun zuzeneko funtzioa da
 • 2. y=-3x eta y=2-3x
A) funtzio paraleloak dira
B) funtzio gorakorrak dira
C) ez dira paraleloak
 • 3. y=3/x funtzioaren adierazpen grafikoa...
A) zuzena da
B) hiperbola bat da
C) parabola bat da
 • 4. y=-4x+7 funtzioa hauetako zein puntutik igarotzen da?
A) (-1,10)
B) (-2, 15)
C) (2,1)
 • 5. y=6/x funtzioa zein puntutik igarotzen da?
A) (6,0)
B) (-3,2)
C) (-3, -2)
 • 6. koordenatu-jatorria...
A) (0,0) da
B) 0 da
C) x eta y dira
 • 7. Zein da "Abzisa-ardatza"
A) OX ardatza
B) OY ardatza
C) Ardatz-kartesiarrak
 • 8. y=4x-ren malda....
A) 4 da
B) ez du, konstantea da
C) -4 da
 • 9. (1, 2), (3,2)eta (4,2) puntuetatik igarotzen den funtzioa
A) y=2x da
B) y=2/x da
C) y=2 da
 • 10. (-3, 5) puntutik igarotzen den funtzioa
A) y=x+8 da
B) y=3x-1 da
C) y=2x+8 da
 • 11. Aimarrek zinemarako sarrerak erosi ditu, sarrera bakoitza 5€an. Zein da bi aldagaiak eralazionatzen dituen ekuazioa?
A) y=5/x
B) y=5x
C) y=5+x
 • 12. Aimarrek zinemarako sarrerak erosi ditu, sarrera bakoitza 5€an. Zeinda aldagai askea?
A) y, sarera-kopurua adierazteko
B) x, prezioa adierazteko
C) x, sarrrera kopurua adierazteko.
 • 13. (-5, 6) puntuaren ordenatua zein da?
A) 6 da
B) -5 da
C) -5+6=1 da
 • 14. Aukeratu funtzio beherakorra
A) y=-2-7x
B) y=2x-5
C) y=-3
 • 15. Aukeratu funtzio konstantea
A) y=7x-3
B) y=2
C) y=-3x
 • 16. -y=3x eta y=-3x funtzioak
A) etenak dira
B) gorakorrakl dira
C) paraleloak dira
 • 17. y=5x eta y=20/x, biak igarotzen dira puntu honetatik:
A) (4, 20)
B) koordenatu-jatorritik
C) (2,10)
 • 18. Funtzio linealek minimo erlatiboak dituzte
A) gezurra
B) egia
C) batzuetan
 • 19. Funtzio lineal guztiak zuzenak dira
A) egia
B) batzuk bakarrik
C) gezurra
 • 20. Boligrafo kantitatea eta prezioa erlazionatzen dituen funtzioaren adierazpen grafikoa
A) Etena da
B) 2 eta 3.koadranteetan irudikatzen da
C) Jarraia da
 • 21. Idatzi aljebraikoki: zenbaki bati bere aurkakoa ren aurrekoa egokitzen zaio
A) y=-x-1
B) y=x-1
C) y=1/x-1
 • 22. Idatzi aljebraikoki: karratuaren aldea eta azalera erlazionatzen dituen funtzioa
A) y=x2
B) y=2x
C) y=4x
 • 23. Idatzi aljebraikoki: parking batean kotxea uzteagatik 3€ ordaintzen dira eta ordu bete bakoitzeko 2€ gehiago
A) y=5x
B) y=3·(2x)
C) y=3+2x
 • 24. y=4x-6 bada. Kalkulatu f(2)
A) -2
B) 1
C) 2
 • 25. y=-2(x2)+8 bada. Kalkulatu f(-3)
A) -5
B) -10
C) 26
 • 26. y=30/x bada, kalkulatu f(-3)
A) -10
B) 10
C) -3
 • 27. Funtzio konstanteen malda
A) 1 da
B) -1 da
C) 0 da
 • 28. Funtzioa dela esango dugu...
A) yren balioek x-aren balio bakar bat dutenean
B) kasu guztietan
C) x-aren balio bakoitzari y-ren balio bakar bat dagokionean.
 • 29. y=2x2-1 funtzioaren adierazpen grafikoa
A) parabola bat da
B) zuzen bat da
C) ez da funtzioa
 • 30. y=-3x2+4x-1 parabolaren adarrak
A) ez da parabola bat
B) behera begira daude
C) gora begira daude
 • 31. y=3x2-2x+5 parabolak...
A) ez du maximo edo minimorik
B) maximo absolutua du
C) minimo absolutua du
 • 32. y=2/(x-3) funztioaren adierazpen grafikoa
A) zuzen bat da
B) hiperbola bat da
C) parabola bat da
 • 33. y=3/(2x-6) funtzioaren asintotak...
A) bakar bat du eta x=3 da
B) x=6 eta y=0 dira
C) x=3 eta y=0 dira
 • 34. y=log x bada, horrek zera esan nahi du
A) 10y=x dela
B) 10x=y dela
C) yx=10 dela
 • 35. y=log10 bada
A) y= 0 da
B) y=1 da
C) y=10 da
 • 36. y=log1 bada
A) y=0 da
B) y=1 da
C) y=10 da
 • 37. y=21/x funtzioaren definizio-eremua
A) R-{0}
B) R
C) (0,infinito)
 • 38. y=(2+x)/(x-1) funtzioaren definizio-eremua
A) R-{-2}
B) R
C) R-{1}
 • 39. y=2/(x+3)
A) Ez da funtzioa
B) Jarraitua da
C) Etena da
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika gunea.