3. Métodos de separación. PMAR
DISTILAZIOA
Ur irteera
Banandu nahi
dugun nahastea 
duen matrazea 
?
Substantzia puruarenlurruna

Subs. puruaren
kondentsazioa
Tutu hoztailea 
Ur hotzaren 
sarrera
?
Bildutako
 likidoa
Kristalizazioa: disolbatuta dagoen                   banatzeko teknika da, likidoaren lurrunketaren ondorioz. 
Distilazioa: disoluzioan nahasturik dauden bi                              
banantzeko teknika, irakite puntu desberdina dutenak.  

Dekantazioa: bi likido banantzeko teknika,             
desberdina dutenak. 
         
Bahetzea:                 desberdineko solidoen nahastea
banatzeko teknika. 

Filtrazioa: likido baten dauden                           solidoak 
banatzeko teknika.  
Banaketa magnetikoa: bi substantzien banaketa teknika, 
bietako batek ezaugarri                               dituenean. 
tamaina
?
ferromagnetikoak
?
partikula
?
solidoa
?
dentsitate
?
likido
?
Zein teknika erabiliko zenuke nahaste hauek banatzeko?
a) Olioa eta ura
Bahetzea
Banaketa magnetikoa
Dekantazioa
Iragazpena
Destilazioa
Kromatografia
Kristalizazioa
b) Uretan disolbatutako 
gatza
Bahetzea
Dekantazioa
Iragazpena
Destilazioa
Banak. magntetikoa
Kromatografia
Kristalizazioa
Zein teknika erabiliko zenuke nahaste hauek banatzeko?
a) Alkohola eta ura 
(irakite puntu desberdinak)
Bahetzea
Banaketa magnetikoa
Dekantazioa
Iragazpena
Destilazioa
Kromatografia
Kristalizazioa
b) Harea eta burdina
Bahetzea
Dekantazioa
Iragazpena
Destilazioa
Banak. magntetikoa
Kromatografia
Kristalizazioa
Zein teknika erabiliko zenuke nahaste hauek banatzeko?
a) Harea eta gatza
Bahetzea
Banaketa magnetikoa
Dekantazioa
Iragazpena
Destilazioa
Kromatografia
Kristalizazioa
b) Harea eta harri txikiak
Bahetzea
Dekantazioa
Iragazpena
Destilazioa
Banak. magntetikoa
Kromatografia
Kristalizazioa
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika praktikatzen den tokia.