Berreketa eta erroketak(2. maila)
Erroketa honen emaitza kalkula ezazu
169
=
eta
Berreketekin eragiketa arauak erabili eta ondoren kalkulatu.
    26÷24
=
eta
Aukera biak idatzi:
2
6
=
Positiboa
eta
 Negatiboa
Berrekizun berdineko berreketen biderketak
egiteko:
Berrekizun bera jarri eta
     berretzaileak batu behar dira
Berrekizunak biderkatu eta
    berretzaileak batu behar dira
Berrekizun bera jarri
    eta berretzaileak biderkatu.
√0.01 =
√625=
Kalkula itzazu:
positiboa
eta
eta
negatiboa
Berreketa baten berreketa beste                   bat da

                bera eta ,                      berretzaileen arteko

                  izango da.
{[(-2)2]2}2=  (   )
=
                berdineko berreketen zatiketa  beste

               bat  da. Berrekizuna          izango da eta           

                beste bi berretzaileen arteko               .
(-3)3:(-3)=(   )
25:25=
=
=
            baten berredura kalkulatzeko
               berredura eta,                     berre-
dura  kalkulatu behar dira.
(    )
5
2
3
=
=
(-5)
4
=
(-5)•(-5)•(-5)•(-5)
Biderkagaiak
Osotu
=
Berredura
Berrekizun negatibodun berreketen      
      
            denean berredura                     da     

               

Berretzailea                   denean ostera,                     
(-1)
(-3)
17
4
=
=
Berrekizun bereko berreketen biderketa laburtzeko


                   bera jarri behar da eta ,
                 

 beste bi                                              izango da
(-4)2•(-4)•(-4)3•(-4)0•(-4)5=(
)
Ordena itzazu berbidura perfektuak txikitik handira.
64
1      4 

Eragiketa
√11
√5
Osotu
Erroa
7
2
Hondarra
14
2
-7•(-7)•(-7)
2•2•2•2•2
BIDERKETA
BERREKETA
(-3)
25
BE.KIZUNA
2
B.TZAILEA
3
5
IKURRA
+32
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematikako azterketak sortzeko gunea.