Zenbaki baten zatikia
  • 1. Zein da 28ren 2/7?
A) 8
B) 6
C) 16
D) 14
  • 2. Zein da 42ren 2/3?
A) 24
B) 25
C) 28
D) 27
  • 3. Zein da 100en 2/5?
A) 40
B) 20
C) 60
D) 30
  • 4. Zein da 36ren 4/3?
A) 42
B) 48
C) 52
D) 54
  • 5. Zein da 56ren 5/8?
A) 50
B) 35
C) 55
D) 45
  • 6. Zein da 96ren 2/6?
A) 16
B) 32
C) 36
D) 48
  • 7. Zein da 18ren 10/9?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 18
  • 8. Zein da 120ren 7/10?
A) 96
B) 60
C) 84
D) 48
  • 9. Zein da 150en 4/5
A) 110
B) 100
C) 60
D) 120
  • 10. Zein da 48ren 3/8
A) 24
B) 128
C) 36
D) 18
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematikaren praktika erraza egiten den tokia.