Funtzio linealak.
  • 1. y= 2x-5 , funtzio lineal honen irudia...
A) Zuzen beherakorra da
B) Zuzen gorakorra da
C) Zuzen horizontala da
  • 2. y= -2x-5 , funtzio lineal honen irudia...
A) Zuzen beherakorra da
B) Zuzen gorakorra da
C) Zuzen horizontala da
  • 3. y= 2x-5 funtzio lineal honen irudia zuzen bat da eta...
A) (-5,0) puntutik pasatzen da
B) (0,-5) puntutik pasatzen da
C) (2,-5) puntutik pasatzen da
  • 4. y= -5 , funtzio lineal honen irudia...
A) Zuzen gorakorra da
B) Zuzen horizontala da
C) Zuzen beherakorra da
  • 5. y= -2x funtzio lineal honen irudia zuzen bat da eta...
A) (-2,0) puntutik pasatzen da
B) (0,0) puntutik pasatzen da
C) (0,-2) puntutik pasatzen da
  • 6. y= -6 funtzio lineal honen irudia zuzen bat da eta...
A) (-6,0) puntutik pasatzen da
B) (0,0) puntutik pasatzen da
C) x ardatzarekiko paraleloa da
  • 7. y= 3x-2 , funtzio lineal honen malda...
A) 3 da
B) -2 da
C) -3 da
  • 8. Funtzio lineal baten jatorrizko ordenatua 4 bada...
A) (0,4) puntutik pasatzen da
B) (0,-4) puntutik pasatzen da
C) (4,0) puntutik pasatzen da
  • 9. y= -2 , funtzio lineal honen malda...
A) 2 da
B) -2 da
C) 0 da
  • 10. Funtzio lineal baten malda -7 bada eta jatorrizko ordenatu 9, bere adierazpen analitikoa....
A) y= 7x-9 da
B) y= 9x-7 da
C) y= -7x+9 da
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematikaren praktika erraza egiten den tokia.