ZKH(deskonposizio faktorialaz)
 Deskonposizio faktorialearen metodoaz
 bilatzeko errepikatuta dauden zenbaki lehenak ,
berretzailerik txikienarekin hartu behar direla
.
ZATITZAILE KOMUNETAKO HANDIENA( ZKH)
GOGORA EZAZU !

ZKH bilatu deskonposizioa eginez

zkh (32 , 42) =
32
42
32=
42=

Hemen ere zkh bilatu.

zkh (24 , 35)=
24
35
24=
35=
ZKH
z k h (14,36) =
14
36
14=
36=
ZKH
zkh (15,20) =
15
20
15=
20=

ZKH

zkh ( 21 , 33 ) =
21
33
21=
33=

ZKH bilatu.

6
zkh (6, 12 , 33) =

12

33
6 =
12 =
33 =
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika gunea.