Monomioak DBH 1
3x2+4x2-5x2 =
6x3 – 2x3 + 3x3 =
ab3 + 3ab3 – 5ab3 + 6ab3 – 4ab3 =
x4 + x2 – 3x2 + 2x4 – 5x4 + 8x2
monomioa
xy
-2x2y3
3x/4
-x2y4/2
10abc
koefizientea
letra zatia
maila
– x + x2 + x3 + 3x2 – 2x3 + 2x + 3x3 =
x4 + x2 – (3x2 + 2x4) – 5x4 + 8x2 =
3a2b – 5ab2 - ( a2b + ab2) = 
– x3 + 5x – (2x + 3x3 + x + 2x3) = 
Monomioen arteko biderketa...
Monomioen arteko batuketa...
beti egin daiteke.
koefizientea berdina bada egin daiteke. 
maila bera bada egin daiteke. 
aurreko bat ere ez da zuzena. 
beti egin daiteke.
koefizientea berdina bada egin daiteke. 
maila bera bada egin daiteke. 
aurreko bat ere ez da zuzena. 
5x·2 =
3x · 4x =
3x · 5x3
(-2x2) · (-3x4) = 
-2·(x - 4) =
x2·(3x2 - 4x) =
-3x · (x- x2) = 
(-2x2) · (5x - 3) = 
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika praktikatzen den tokia.