Biderketa taulak
 5 pantaila izango dituzu biderketa errez batzuk
egiteko. Buruz egin beharko dituzu 4 minutu baino 
ezingo dituzu erabili eta Amaitutzat emateko ezingo dituzu 3 hutsegitebaino gehiago egin
4 minutu
3 hutsegite
9 x 4 =                       4 x 5 =

8 x 1 =                       3 x 0 =

7 x 5 =                       2 x 4 =

6 x 6 =                       1 x 3 =

5 x 8 =                       9 x 7 =
7 x 9 =                       7 x 7 =

6 x 6 =                       5 x 9 =

4 x 4 =                       3 x 8 =

2 x 6 =                       1 x 2 =

9 x 3 =                       8 x 6 =
7 x 8 =                       6 x 1 =

5 x 6 =                       4 x 1 =

3 x 6 =                       2 x 6 =

1 x 4 =                       9 x 2 =

8 x 6 =                       7 x 1 =
5 x 2 =                       4 x 9 =

3 x 1 =                       2 x 9 =

1 x 7 =                       9 x 3 =

8 x 3 =                       7 x 8 =

6 x 8 =                       5 x 5 =
4 x 6 =                       3 x 9 =

1 x 8 =                       9 x 0 =

8 x 9 =                       7 x 3 =

6 x 7 =                       5 x 2 =

4 x 8 =                       4 x 3 =
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika gunea.