ZENBAKIEN PIRAMIDEA 1
Piramide honetan zenbaki bakoitza bere
azpikoen batura da
.

4
20
5
48
16
Piramide honetan zenbaki bakoitza bere
azpikoen batura da
.

6
24
6
56
18
Piramide honetan zenbaki bakoitza bere
azpikoen batura da
.

90
120
30
200
30
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika eta gai askotako ariketak egiten diren tokia.