2. mailako ekuazioak. Ebazpena
 2. mailako ekuazioak
Bigarren mailako ekuazioak ebazteko formula orokorra:
2x2 + 6x - 8 = 0 ekuazioan, a, b eta c
 bereiztu behar ditugu.
a =

b =

c=
 2x2 + 6x - 8 = 0 ekuazioan 
a = 2b = 6c= -8
-6           100
4
Ariketa:
3x2 - 15x + 12= 0 ekuazioaren soluzioak hauek dira:
  4 eta 8 
  1 eta 4
 1 eta -4
 - 1 eta 4  
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika gunea.