ZENBAKI HAMARTARRAK (1.maila)
7012/1000
?
236/100
?
ZATIKIA
7.603
100
TAULA OSOTU
Hamartarra
7,012
?
76,03
?
2,36
7 · 10 +       +
2
?
Deskonposizioa
7 + 1/100 + 2/1.000
+
3/10
?
6
?
+
6/100
?
3/100
?
Txikitik handira ordenatu
2,0120,012,1010,20010,0201; 20,1
De < a >
Jarri bakoitzari dagokion adierazpen
 hamartarra.
4
3
25
8
=
=
11
10
1
5
=
=
Jarri  puntu bakoitzak adierazten  duen balio
 hamartarra .
0
1
2
3
4

Zatikiari dagokion hamartarra jarri .

 Esan zein motakoa den.

Hamartar bat
7
3
=
{

Hamartar zehatza

Hamartar periodiko nahasia

Hamartar periodiko soila

Escribe el  número decimal que se

obtiene de la fracción. Di de qué tipo es.

18
25
Dos cifras decimales
=
{

Hamartar ez zehatza 

ez periodikoa

Hamartar periodiko soila

Hamartar periodiko nahasia.

Hamartar zehatza

Escribe el  número decimal que se

obtiene de la fracción. Di de qué tipo es.

300
Hiru hamartar
7
=
{

Hamartar periodiko soila

Hamartar periodiko nahasia

Hamartar ez periodikoa

Hamartar zehatza

406,53-251,273=

123,05+306,112=

Hamartarrekin batuketa
 eta kenketak
12,4587 : 32,45=

Emaitza milarenetara biribildu


2,65 kg pisitu ditu laranja poltsak eta prezioa

1,08 €/kg ba da. Zein da ordaindu beharrekoaren  hurbilketa onena? ?

Hurbilena  2,5 € da.

Hurbilena 2 € da.

Boribilena 10 €.

 Hurbilena 2,9 €.
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika gunea.