Berreketekin eragiketak(II)
a)
d)

Ondorengo berreketak kalkulatu:

            BERREKETAK 

24
      Gogora ezazu zer diren:
  Biderkagai berdinen biderkadura
34
25

=

=
=
2·2·2·2 = 16
e)
b)
53 =
42
=
f)
c)
91 =
90 =
f)
d)
Hamarren berredurak
a)
Kalkulatu ondorengo berreketak:
(-10)3 =
(-10)0 =
102 =


  104 = 10000

b)
d)
g)
105 =
104 =
101 =
c)
h)
e)
(-10)1 =
(-10)2 =
103 =

Kalkulatu:

a)
d)
g)
j)
33
26
(-7)2
(-2)5
=
=
=
=
b)
k)
h)
e)
(-4)3
(-1)7
54=
(-5)0
=
=
=
f)
c)
i)
l)
(-6)3
93 =
35
92 =
=
=
(an)m =an* m 

  (23)4=212
an:am =an-m

 2 7: 23=24
  an·am =an+m
 
      2 5·23=28

ERAGIKETAK BERREKETEKIN
a1=a
 
      2 1=2
an·bn =(a*b) n
    
 23*53=(2*5)3
a0 =1
 
  20=1
Laburtu eta kalkulatu:
23 · 22 =
46 : 26 =
56 : 54 =
=
=
=
Berreketa bakarraz adierazi:
c)
a)
84 : 44 =
24·34 =
d)
b)
35 ·32 =
76 : 7 =

Berreketa moduan adierazi

c)
e)
g)
a)
(36)2 : 34 =
46 : 44 =
(24)2 : 2 =
24·24 =
f)
d)
b)
f)
53·5·(52)2 =
34:(32)2 =
35 ·32 =
76 : 7 =
Hutsuneak bete:
a)
c)
e)
92  ·  9      = 96
12   :  126   = 123
(32)   = 36
b)
d)
f)
3    ·   3   =  36
(54)     = 1
48  :   4   =  4
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematikako azterketak sortzeko gunea.