patroiak, segidak
1.
Mariak segida hau idatzi du. Zein da jarraitu duen araua?
             6, 12, 18, 24, 30, 36...

+ 6
x 6
x 2
+ 4
2.
Hutsuneak bete azpiko zenbakiekin
 785, 795, 1165
 756, 757, 758
 855, 955, 1255
 756, 757, 1156
3.
Zein irudi dira ondoren?
 ▭▭
 ▭○
 ○▭
 ○○
−−
4.
Ω
Ω
Ω
?
Nola jarraitu?
Ω
Ω
Ω
 ΩΩΩΩΩΣΣΣΣΣ
 ΩΩΩΩΣΣΣΣ
 ΩΩΩΩΣΣΣΣΣ
 ΩΩΩΩΣΣΣ
5.
 49
 41
 39
 75
87 - 48
Kenketa egin
7.
Zenbat lore 5. ilaran? (row 5)

 12
 11
  9
 15
8.
 +160
 +90
 +70
 +60
Zer gertatzen da batetik bestera?
9.
Zein zenbaki dagokio 5. autobusari?
44
36
30
38
- 4
- 5
+ 5
+ 4
10.
Zein  da araua?
11.
Zein zenbaki dago 56 tik gertuago?
  100
  60
  46
  50
12.
 125
Biribildu gertuago dagoen hamarrekora
120
124
 130
 124
14.
 24 
 20 
 6
 4
PERIMETROA
14.
 24
 20
 6
 4
AZALERA.  Horiak, zenbat laukitxo estaltzen ditu? 
15.
 3 x 7
 3+3+3+3+3
 3+7
 15+7
Zein eragiketak adierazten du
 laukizuzenaren azalera
16.
 C
 B
 D
 A
Zein laukizuzenak du 6 laukitxoko azalera?
A
C
B
D
22.
 Beltza eta zuria berdinak dira
Marraduna belzaren bikoitza da
Zati zuria marratuaren erdia da
Denak berdinak dira
Zein esaldi da egia?
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematikaren praktika erraza egiten den tokia.