Aljebra: Oinarriak I
Aljebraren oinarriak I

2) Idatzi gure ohiko hizkuntzan ondoko adierazpen aljebraikoak:


a2 + b2 =

m3 + n3 =
2x =
x2 - y2 =
3x =
3) Idatzi monomio honen atal bakoitzaren izena.
(Letra xehez)
Monomio honen maila
da
x-en

4) Taula bete:

42x2y
-6x3y2z

45m5n2

ADIERAZPEN
ALJEBRAIKOA
-a
KOEFIZIENTEA
-6
?
-1
?
45
?
42
?
LETREN ZATIA
x2y
?

x3y2z

?
a
?
m5n2
?
MONOMIOAREN
MAILA
3
?
6
?
1
?
7
?
☼ Zenbaki baten hirukoitza
☼ a-ren karratua

6) Adierazpen aljebraikoa idatzi:

☼ y-ren bostena
☼ a-ren kuboa ken b-ren karratua
☼ m-ren erdia
☼ zenbaki baten aurkakoa
☼ zenbaki baten alderantzizkoa
y/5
?
-x
?
1/z
?
3x
?
a2
?
m/2
?
a3 - b2
?

7) Esan ondoko adierazpenetatik zein den egiazkoa

☼ Monomioen arteko biderkadura beste monomio
        bat da

☼ Monomioen arteko batura beste monomio bat da.
☼ Bi monomioen arteko zatiketa beste monomio
       bat da.
9) Ondoko polinomioen maila idatzi:
☼ x2 - 2x + 3
☼ a3b2 - 3a4b3 - 6a5
☼ x3 - x2y + xy2 - y4

☼ y8 - 2y7 + y6 + yz8

7
?
9
?
4
?
2
?
.mailakoa
.mailakoa
.mailakoa
.mailakoa
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika eta gai askotako ariketak egiten diren tokia.