Proportzionaltasun motak
  • 1. Bonbila batek gastatzen duen energia eta piztuta dagoen denbora.
A) Alderantziz proportzionala
B) Ez dago erlaziorik
C) Zuzenki proportzionala
  • 2. Tren baten abiadura eta bi herrien arteko ibilbidea egiteko behar duen denbora.
A) Alderantziz proportzionala
B) Ez dago erlaziorik
C) Zuzenki proportzionala
  • 3. Irteera batera doazen pertsona kopurua eta bakoitzak behar duen kantitatea autobusa ordaintzeko.
A) Alderantziz proportzionala
B) Ez dago erlaziorik
C) Zuzenki proportzionala
  • 4. Kotxe baten gurpilaren diametroa eta honek hartzen duen indarra.
A) Zuzenki proportzionala
B) Alderantziz proportzionala
C) Ez dago erlaziorik
  • 5. Kotxe baten prezioa eta dauzkan eserleku kopurua.
A) Zuzenki proportzionala
B) Ez dago erlaziorik
C) Alderantziz proportzionala
  • 6. Lan egindako ordu kopurua eta jasotako diru sarrerak.
A) Zuzenki proportzionala
B) Alderantziz proportzionala
C) Ez dago erlaziorik
  • 7. Gazta baten gramoak eta balio duen dirua.
A) Alderantziz proportzionala
B) Zuzenki proportzionala
C) Ez dago erlaziorik
  • 8. Langile kopurua eta kamioi bat hustutzeko behar den denbora kopurua.
A) Ez dago erlaziorik
B) Zuzenki proportzionala
C) Alderantziz proportzionala
  • 9. Janari mota eta pertsona baten pisua
A) Ez dago erlaziorik
B) Alderantziz proportzionala
C) Zuzenki proportzionala
  • 10. Korrikalari baten abiadura eta bere hanken luzera.
A) Zuzenki proportzionala
B) Alderantziz proportzionala
C) Ez dago erlaziorik
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika eta gai askotako ariketak egiten diren tokia.