BERREKETAK ETA ERRO KOADROA
BETE HUTSUNEAK:
BERRETZAILEA
?
BERREKIZUNA
?
53 = 125
.
BERRETURA
?
a)
d)
BETE HUTSUNEAK:
34
26
=
=
e)
b)
53 =
43
=
f)
c)
91 =
90 =
ADIERAZI ZEINUAK KALKULATU GABE:
(+ edo - idatzi)
ADIERAZI ZEINUAK KALKULATU GABE:
(+ edo - idatzi)
BETE HUTSUNEAK:
23 · 22 =
46 : 44 =
(52)2 : 53 =
(23)2  =
=
=
=
=
e)
c)
g)
a)
BETE HUTSUNEAK:
(36)2 : 34 =
46 : 44 =
24·24 =
(24)2 : 2 =
f)
d)
f)
b)
35 ·32 =
53·5·(52)2 =
76 : 7 =
34:(32)2 =
a)
BETE HUTSUNEAK:
c)
e)
92  ·  9      = 96
12   :  126   = 123
(32)   = 36
b)
d)
f)
3    ·   3   =  36
(54)     = 1
48  :   4   =  4
(
-
2
3
BETE HUTSUNEAK:
)
4
=
(
-
1
5
)
BETE HUTSUNEAK:
3
=
[
(
-
3
2
)
BETE HUTSUNEAK:
2
]
2
=
(
3
4
)
5
·
(
BETE HUTSUNEAK:
3
4
)
2
=
(
)
(
2
7
)
9
·
·
(
BETE HUTSUNEAK:
2
7
)
7
=
(
)
(
3
4
)
5
·
BETE HUTSUNEAK:
(
1
5
)
5
=
(
)
(
(
-1
3
-2
7
BETE HUTSUNEAK:
)
)
0
1
=
=
(
-2
7
)
5
·
(
BETE HUTSUNEAK:
5
3
)
5
=
(
)
(
9
8
)
5
·
·
(
BETE HUTSUNEAK:
3
4
)
5
=
(
)
(
-14
15
)
5
·
·
BETE HUTSUNEAK:
(
7
3
)
5
=
(
)
ERRO IKURRA
?
BETE HUTSUNEAK:
ERROKIZUNA
?
25 = 5
ERROA
?
.
 27      Erro koadro osoa=           Hondarra= 
 68      Erro koadro osoa=           Hondarra= 
 405   Erro koadro osoa=           Hondarra=
 120   Erro koadro osoa=           Hondarra=
 169   Erro koadro osoa=           Hondarra=
BETE HUTSUNEAK:
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika praktikatzen den tokia.