ניסיון ציבורי
  • 1. נ
A) נ
B) יעכ
  • 2. נ
A) נ
B) וטא
  • 3. מ
A) חיע
B) ל
C) חיע
  • 4. ןוא
A) ןוןטא
B) וטא
  • 5. חיעכ
A) ןוטא
B) יעכ
  • 6. טאר
A) וטארטו
B) חיעכ
  • 7. חיכחיכ
A) ןוא
B) יחעחיעכ
  • 8. ןוטאןו
A) אןוטא
B) חיעכיכ
  • 9. חיעכ
A) חיעכ
B) וטאר
  • 10. וטאר
A) וטאר
B) חיעכי
נוצר בעזרת That Quiz — אתר יצור תרגולי מתמטיקה עם חומרים במקצועות נוספים.